Living in the United States p 58-59

Övningen är skapad 2016-01-23 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 13.




Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • göra förvirrad confuse
 • förklara explain
 • italiensk Italian
 • upptäcktsresande explorer
 • bestå av consist of
 • ligger is situated
 • större delen av most of
 • ö island
 • Stilla havet the Pacific Ocean
 • välkänd well-known
 • långt ned i söder in the far south
 • storlek size
 • förmodligen probably

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/living-in-the-united-states-p-58-59.5665869.html

Dela