Livet i tångskogarna, bara namnen

Övningen är skapad 2020-06-24 av Svenna. Antal frågor: 127.
Välj frågor (127)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Såpalg Calotrix scopulorum
 • Grönslick Cladophora glomerata
 • Bergsborsting Cladophora rupestris
 • Tarmtång Ulva intestinalis
 • Havssallat Ulva lacuta
 • Tofsslick Ectocarpus siliculosus
 • Trådslick Pilayella littoralis
 • Tångludd Elachista fucicola
 • Skräppetare Saccharina lattisima
 • Fingertare Laminaria digitata
 • Piskalg Cordaria flagelliformis
 • Snärjtång Chorda filum
 • Luden snärjtång Chorda tomentosum
 • Knältång Ascophyllum nodosum
 • Blåstång Fucus vesiculosus
 • Spiraltång Fucus spiralis
 • Ishavstång Fucus evanescens
 • Sågtång Fucus serratus
 • Ektång Halidrys siliquosa
 • Sargassotång Sargassum muticum
 • Platt gaffeltång Dictyota dichotoma
 • Slemsnärja Dumontis contorta
 • Havshildenbrandia Hildenbrandia rubra
 • Rödslick Polysiphonia sp.
 • Rödsleke Ceranium rubrum
 • Rödris Rhodomela confervoides
 • Karragentång Chodrus crispus
 • Nervtång Delesseria sanguinea
 • Gaffeltång Furcellaria lumbricalis
 • Havsris Ahnfeltia plicata
 • Peppartång Osmundea ramosissma
 • Brödsvamp Halichondria panicea
 • Hornsvamp Haliclona sp.
 • Böjd klockpolyp Obelia geniculata
 • Vågig klockpolyp Laomedea flexuosa
 • Granpolyp Abietinaria abietina
 • Stor sjöros Urticina felina
 • Havsnejlika Metridium senile
 • Liten sjöros Sagartia troglodytes
 • Öronmanet Aurelia aurita
 • Röd brännmanet Cyanea capillata
 • Amerikansk kammanet Mnemiopsis leidyi
 • Spiralrörmask Spirorbis spirorbis
 • Kalkrörmask Serpula vermicularis
 • Långsträckt rödslick Polysiphonia elongata
 • Havsborsting Cystoclonium purpureum
 • Rödtofsing Bonnemaisone hamifera
 • Julgransalg Brogniartella byssoides
 • Rovborstmask Hediste diversicolor
 • Sandmask Arenicola marina
 • Amerikansk knivmussla Enis leei
 • Sandmussla Mya arenaria
 • Fiskmussla/Liten sandmussla Spisula sp.
 • Östersjömussla Limecola baltica
 • Islandsmussla Artica islandica
 • Blåmussla Mytilus edulis
 • Vanlig hjärtmussla Cerastoderma edule
 • Brackvattens hjärtmussla Cerastoderma glaucum
 • Ostron Ostrea edulis
 • Japanskt jätteostron Megallana gigas
 • Vanlig strandsnäcka Littorina littorea
 • Vivipar strandsnäcka Littorina saxatilis
 • Trubbig strandsnäcka Littorina obtusata
 • Tusensnäcka Hydrobia sp.
 • Bandtångsnäcka Rissoa sp.
 • Tornsnäcka Turritella communis
 • Pelikanfotsnäcka Aporrhais pespelicani
 • Valthornsnäcka Buccinum undatum
 • Nätsnäcka Nassarius reticulatus
 • Neptunsnäcka Neptunea antiqua
 • Vårtlik havstulpan Verruca stroemia
 • Räfflad havstulpan Semibalanus balanoides
 • Krokspetsig havstulpan Balanus balanus
 • Slät havstulpan Amphibalanus improvisus
 • Kölad havstulpan Balanus crenatus
 • Pungräka Praunus flexuosus
 • Vanlig tånggråsugga Idothea baltica
 • Sträv tånggråsugga Idothea granulosa
 • Strandloppa Orchestia gammarellus
 • Sandhoppare Talitrus saltator
 • Hyperis Hyperis galba
 • Spökmärla Caprella linearis
 • Tångloppa Gammarus locusta
 • Kölad tångloppa Gammarus homari
 • Sandräka Crangon crangon
 • Tångräka Palaemon elegans
 • Östersjöräka Palaemon adspersus
 • Strandkrabba Carcinus maenas
 • Slät tångbark Membranipora membranacera
 • Taggig tångbark Electra pilosa
 • Ludet lädermossdjur Alcyondium hirsutum
 • Vanlig sjöstjärna Asterias rubens
 • Torsk Gadus morhua
 • Bandtång Zostera marina
 • Vass Phragmites australis
 • Saltlav Verrucaria maura
 • Vägglavar Xanthoria
 • Kantlavar Lecanora
 • Kartlavar Rhizocarpon
 • Sköldlavar Parmelia
 • Brosklavar Ramalina
 • Strandorangelav Caloplaca sp.
 • Ål Anguilla anguilla
 • Stensnultra Ctenolabrus rupestris
 • Skärsnultra Symphodus melops
 • Mindrea kantnål Syngnathus rostellatus
 • Större kantnål Syngnathus acus
 • Tejstefisk Pholis gunellus
 • Kusttobis Ammodytes tobianus
 • Sjustrålig smörbult Gobiusculus flavescens
 • Sandstubb Pomatoschistus minutus
 • Gråtrut Larus argentatus
 • Fiskmås Larus canus
 • Skrattmås Chroicocephalus ridibundus
 • Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis
 • Strandskata Haematopus ostralegus
 • Gåsört Argentina anserina
 • Saltarv Honckenya peploides
 • Strandglim Silene uniflora
 • Spjutmålla Atriplex prostrata
 • Strandmålla Atriplex littoralis
 • Strandråg Leymus arenarius
 • Sandrör Ammophila arenaria
 • Strandskräppa Rumex maritimus
 • Trift Armeria maritima
 • Ålgräs Zostera marina
 • Vass Phragmites australis

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/livet-i-tangskogarna-bara-namnen.9819603.html

Dela