litteratur glosor

Övningen är skapad 2015-08-31 av PopcornDidde. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Facklitteratur/Faktalitteratur Litteratur som bygger på fakta
 • prosa/episka texter texter med påhittat innehåll
 • komposition textens upbygnad
 • Prolog inledning till t.ex. en roman
 • epilog avslutning till t.ex. en roman
 • genrer typer av skrifter
 • tragedi sorgespel eller annars kallat drama
 • tes en tanke eller argument man vill föra fram
 • motsatt tes det påstående som talar emot tesen
 • premiss backgrunden ett argument är byggt på
 • stildrag ett sätt att orda texten på så att en viss stämning skapas
 • vaga ord ord som är svåra att definiera
 • övertalningsknep ett argument som inte är relevant
 • motiv mindre ofta mera konkret uttryckta teman i texten
 • tidsförlopp den tid som förflyter under en storys belopp
 • tidsangivelser/markörer vinkar i texten av författaren som föreslår när scenen utspelas
 • eufenism stiliserade eller formella versioner av begrepp som anses tabubelaggda
 • versrad en rad i en dikt
 • strof en bunt med rader av text som ofta sorteras efter relevans
 • bunden vers dikter som följer ett upprepande mönster som t.ex. rimmar
 • obunden vers moderna dikter som inte följer några regler
 • bildspråk när diktförfattaren tar ett exempel för att beskriva något abstrakt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/litteratur-glosor.4689673.html

Dela