Limerick Treasure Trove

Övningen är skapad 2019-01-19 av bellafonte. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • treasure trove skattkista
 • present nuvarande
 • are supposed to ska, förmodas
 • entertaining underhållande
 • storytelling historieberättande
 • poetry poesi
 • in fact faktum är
 • in the olden days på gamla dar
 • were considered ansågs
 • guardian väktare
 • knowledge kunskap
 • several åtskilliga
 • interrupt avbryta
 • knitting sticka
 • sigh suck
 • prefer föredra
 • elderly äldre
 • mislay förlägga
 • set of false teeth uppsättning löständer
 • excessively thin fruktansvärt smal
 • assay pröva, försöka
 • slip through glida genom
 • straw sugrör
 • lark lärka
 • nest bo
 • by heart utantill
 • recite läsa upp

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/limerick-treasure-trove.8813904.html

Dela

Annonser