Lilla kretsloppet

Övningen är skapad 2017-08-28 av LindaStudion. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Lilla kretsloppet Är en del av blodomloppet som är ett system för transport i kroppen och består av blodkärl och hjärta.
  • Hålven Töms i höger förmak
  • Tresegelklaffen Dörren mellan förmak och kammare som stängs vid högt tryck.
  • Tricuspidalis Tresegelklaffen
  • lungartärklaffar Dörrar som öppnas vid högt tryck så blodet pumpas ut i lungartärerna.
  • Fickklaffar mellan hjärtats vänstra kammare och aorta och mellan höger kammare och lungartären.
  • Lungartär Artär som ingår i lilla kretsloppet och leder blodet från hjärtat till vardera lungan för syrsättning.
  • Alveol Ytterst på lungans finaste luftrörsförgreningar. Utbytet av syre och koldioxid mellan andningsluften och blodet.
  • Transportera Förflytta
  • lungven ingår i lilla kretsloppet (lungkretsloppet) och leder det syrsatta blodet från lungorna till hjärtats vänstra förmak.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lilla-kretsloppet.7394174.html

Dela