Ligament, leder mm.


Text till bildalternativ

Bild till textalternativ

Bild till text
Välj frågor (50)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Articulatio atlantoaxialis
 • Articulatio atlantooccipitalis
 • Articulatio coxae
 • Articulatio cubiti
 • Articulatio humeroradialis
 • Articulatio humeroulnaris
 • Articulatio radiocarpea (kopia)
 • Articulatio sacroiliaca
 • Articulatio talocruralis
 • Articulatio temporomandibularis
 • Carpaltunneln
 • Centrum tendineum
 • Diaphragm
 • Hiatus adductorius
 • Intersectiones tendineae
 • Labrum acetabulum
 • Ligamenta alaria
 • Ligamentum anulare radii (kopia)
 • Ligamentum capitis femoris
 • Ligamentum collaterale fibulare
 • Ligamentum collaterale radiale
 • Ligamentum collaterale tibiae
 • Ligamentum collaterale ulnare
 • Ligamentum cruciatum anterius
 • Öigamentum cruciatum posterius
 • Ligamentum cruciforme atlantis
 • Ligamentum flavum
 • Ligamentum iliofemorale
 • Ligamentum interspinale
 • Ligamentum intertransversarium
 • Ligamentum ischiofemorale
 • Ligamentum laterale
 • Ligamentum longitudinale anterius
 • Ligamentum longitudinale posterius
 • Ligamentum mediale
 • Ligamentum nuchae
 • Ligamentum patellae
 • Ligamentum pubofemorale
 • Ligamentum sacrospinale
 • Ligamentum sacrotuberale
 • Ligamentum supraspinale
 • Linea alba
 • Membrana interossea antebrachii
 • Membrana interossea cruris
 • Meniscus lateralis
 • Meniscus medialis
 • Nackrosetten
 • Retinaculum extensorum
 • Retinaculum flexorum
 • Tendo calcaneus

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ligament-leder-mm.7921438.html

Dela