Lift off 3 Unit 8 (Melle 6)

Övningen är skapad 2012-10-02 av Annki75. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a.m. på förmiddagen
 • marathon maraton
 • medal medalj
 • mile engelsk mil (= 1609m)
 • take place äga rum
 • tracksuit träningsoverall
 • winner vinnare
 • all hela
 • beat slog
 • beside bredvid
 • cheer hurra
 • could kunde
 • crowd folkmassa
 • grey grå
 • gun pistol
 • heard (hear/heard/heard) hörde
 • in 12.5 minutes på 12.5 minuter
 • made (make/made/made) gjorde
 • mistake fel
 • prize pris
 • runner löpare
 • stood stod
 • towards mot
 • warm varm
 • won (win/won/won) vann
 • wrote (write/wrote/written) skrev

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lift-off-3-unit-8-melle-6.2217233.html

Dela