Lift off 3 Unit 7 (Melle 6)

Övningen är skapad 2012-10-07 av Annki75. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • at the bottom nedanför, underst
 • at the top högst upp, på toppen
 • bell klocka (ring-)
 • brought (bring/brought/brought) kom med
 • building byggnad
 • China Kina
 • column pelare
 • correct rätt
 • crown krona
 • description beskrivning
 • floor våning
 • gold guld
 • lion lejon
 • metre meter
 • middle mitt
 • monument monument
 • museum museum
 • neither- nor varken- eller
 • noisy bullrig
 • palace palats, slott
 • photo foto (-grafi)
 • prison fängelse
 • queen drottning
 • river flod
 • sailor sjöman
 • tower torn

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lift-off-3-unit-7-melle-6.2217220.html

Dela