Lift Off 3 Unit 18 (Melle 6)

Övningen är skapad 2013-05-21 av Annki75. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a few några
 • camera kamera
 • wrote down skrev upp
 • film film
 • go inside gå in
 • got (get/ got/ got) fick (få/ fick/ fått)
 • grab gripa tag i
 • information information
 • opposite mitt emot
 • out of ut ur
 • robber rånare
 • speech bubble pratbubbla
 • took (take/ took/ taken) tog (ta/ tog/ tagit)
 • the two men båda
 • while medan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lift-off-3-unit-18-melle-6.2850327.html

Dela