Lift Off 3 Unit 16 (Melle 6)

Övningen är skapad 2013-03-12 av Annki75. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • an hour i timmen
 • as well också
 • bad svår (här)
 • blew (blow blew blown) blåste
 • break (break broke broken) slog sönder
 • by vid
 • chimney skorsten
 • clear up rensa upp
 • find få tag i (här)
 • for (här)
 • indeed verkligen
 • were lying (lie lay lain) låg
 • none inga
 • others andra
 • plant plantera
 • spoke to (speak spoke spoken) pratade med
 • storm storm
 • where där (här)
 • windy blåsigt
 • worse värst
 • years later flera år senare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lift-off-3-unit-16-melle-6.2722281.html

Dela