Lift Off 3 Unit 15 (Melle 6)

Övningen är skapad 2013-03-12 av Annki75. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • although fastän
 • become (become became become) bli
 • began (begin began begun) började
 • beginning början
 • blues blues (musikterm)
 • Britain Storbritannien
 • competition tävling
 • congratulations gratulerar
 • didn't you? eller hur? (här)
 • from av att (genom att)
 • future framtid
 • gave gav (give gave given)
 • guitarist gitarrist
 • home hem
 • meet (meet met met) möta
 • plan plan
 • recently nyligen
 • scream skrika
 • suppose förmoda

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lift-off-3-unit-15-melle-6.2722268.html

Dela