Lift Off 3 Unit 11 Melle 6

Övningen är skapad 2013-01-18 av Annki75. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • när as
 • ivrigt excitedly
 • på (himlen) in (the sky)
 • veta (veta visste vetat) know (know knew known)
 • lågt low
 • karta map
 • betyda (betyda betydde betytt) mean (mean meant meant)
 • ut genom out of
 • bit (papper) piece (of paper)
 • snabbt quickly
 • sitta (sitta satt suttit) sit (sit sat sat)
 • vardagsrum sitting room
 • konstig strange
 • kvällsmat supper

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lift-off-3-unit-11-melle-6.2557555.html

Dela