Lift Off 2 Unit 8 (Melle 5)

Övningen är skapad 2012-09-30 av Annki75. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a week i veckan
 • arm arm
 • ask fråga
 • badly dåligt
 • black and blue gul och blå
 • bottom ända, stjärt
 • centre centrum
 • cold kall
 • good at bra på
 • hobby/-ies hobby/er, intresse/-n
 • hot varm/-t
 • knee knä
 • Olymic Games olympiska spelen
 • says säger
 • slowly sakta
 • sports centre sporthall
 • too för, alltför
 • twice två gånger
 • weekend veckoslut
 • winter vinter

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lift-off-2-unit-8-melle-5.2226481.html

Dela