Annonser


Lift Off 2 Unit 7 (Melle 5)

Övningen är skapad 2012-09-30 av Annki75. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • above ovanför
 • below nedanför
 • castle slott, berg
 • chubby knubbig
 • cliff klippa
 • hill kulle
 • lie ligga
 • picnic picknick, utflykt
 • pier pir
 • postcard vykort
 • railway järnväg: här bergbana
 • restaurant restarung
 • schoolchildren skolbarn
 • seaside kust
 • something någonting
 • souvenir minnessak
 • this one den här
 • typical typisk
 • walk , promenera
 • windsurfing brädsegling

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lift-off-2-unit-7-melle-5.2226480.html

Dela