Lift Off 2 Unit 20 (Melle 5)

Övningen är skapad 2012-10-02 av Annki75. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • at home hemma
 • cheapest billigast
 • funny rolig
 • glasses glasögon
 • joke skämt
 • of course naturligtvis
 • oldest äldst
 • piano piano
 • probably troligen
 • see förstå (här:)
 • terrible hemsk, förfärlig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lift-off-2-unit-20-melle-5.2227021.html

Dela