Lift Off 2 Unit 18 (Melle 5)

Övningen är skapad 2012-09-30 av Annki75. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • break bryta, ha sönder
 • fierce våldsam, vild
 • ice is
 • kind sort, slag
 • metre meter
 • more mer
 • tonne ton (1000kg)
 • weigh väga
 • whale val
 • which som
 • air luft
 • breathe andas
 • fountain fontän
 • hour timme
 • intelligent intelligent
 • land land
 • like liksom
 • ship fartyg
 • without utan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lift-off-2-unit-18-melle-5.2226991.html

Dela