Lift Off 2 Unit 12 (Melle 5)

Övningen är skapad 2012-09-30 av Annki75. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • anything vad som helst
 • autumn höst
 • bag väska
 • because därför att
 • birthday födelsedag
 • cassette kassett
 • fair rättvis/-t
 • in här: på
 • latest senast/-e
 • list lista
 • older äldre
 • perhaps kanske
 • present present
 • same samma
 • spring vår
 • twin tvilling
 • walkman "freestyle"
 • younger yngre
 • 1st (first) första
 • 22nd (twenty-second) tjugoandra
 • 3rd (third) tredje
 • 25th (twenty-fifth) tjugofemte
 • last förra
 • next nästa
 • tomorrow imorgon
 • yesterday igår
 • dear kära
 • fellow kamrat, kompis
 • jolly good väldigt bra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lift-off-2-unit-12-melle-5.2226705.html

Dela