Lift Off 2 Unit 11 (Melle 5)

Övningen är skapad 2012-09-30 av Annki75. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bad luck otur
 • cyclist cyklist
 • first först/-a
 • know känna
 • last sist/-a
 • lead ledning
 • luck tur
 • number nummer
 • puncture punktering
 • secind andra
 • third tredje
 • wheel hjul
 • wrong fel

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lift-off-2-unit-11-melle-5.2226693.html

Dela