Lift Off 2 Unit 10 (Melle 5)

Övningen är skapad 2012-09-30 av Annki75. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • badminton badminton
 • centre centrum
 • do göra, utöva
 • fire eld
 • gymnastics gymnastik
 • hospital sjukhus
 • library bibliotek
 • map karta
 • other andra
 • police polis
 • record skiva (musik)
 • shop affär
 • time gång
 • turn svänga
 • catch ta
 • chips pommes frites
 • chocolate choklad
 • far långt
 • group grupp
 • hamburger hamburgare
 • How about you? Vad tycker du?
 • milkshake "mjölkdryck"
 • post office postkontor
 • stamp frimärke
 • station station
 • supermarket (stort) snabbköp
 • theatre teater

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lift-off-2-unit-10-melle-5.2226677.html

Dela