Lift Off 1 unit 11 (Melle 4)

Övningen är skapad 2012-09-29 av Annki75. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • circus cirkus
 • garden trädgård
 • her henne, hennes/sin
 • nose näsa
 • careful försiktig
 • fall falla, ramla
 • him honom
 • acrobat akrobat
 • walk
 • great toppen
 • clap klappa
 • stand stå, ställa (sig)
 • sit sitta, sätta sig
 • up upp
 • jump hoppa
 • beautiful vacker
 • dangerous farlig
 • go
 • don't go gå inte
 • back tillbaka
 • Please! Var snäll!
 • goodbye adjö
 • know veta
 • really verkligen
 • want vilja
 • show visa
 • stamp stampa
 • shout ropa, skrika
 • hooray! hurra!
 • late sen
 • for här: till
 • school skola
 • again igen
 • together tillsammans
 • feet fötter
 • sing sjung/-a
 • song sång

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lift-off-1-unit-11-melle-4.2226415.html

Dela