Lifejackets: Part Two - Safiri

Övningen är skapad 2020-09-16 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • optiker optician
 • förbereda prepare
 • konfrontera confront
 • tråkig dull
 • njuta revel
 • gnu wildebeest
 • beta graze
 • rem strap
 • obrydd unburdened
 • uteplats patio
 • syrsa cricket
 • gepard cheetah
 • vattenbuffel buffalo
 • inhägnat område compound
 • medvetande consciousness
 • käke jaw
 • skräp rubbish
 • hemskhet awfulness
 • morra growl
 • avsky, äckel disgust
 • finurlig shrewd
 • påhittad made-up
 • hängiven devoted
 • helt och hållet entirely
 • veranda porch
 • möte appointment

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lifejackets-part-two-safiri.9955817.html

Dela

Annonser