Life on Scilly Islands part 6/6

Övningen är skapad 2018-10-03 av zusanne. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • att fly to escape
 • att förbättra to improve
 • hamnen the harbour
 • lov holiday
 • polare dude
 • verkligen actually
 • att färga håret to dye the hair
 • att tillåta to allow
 • konstigt wierd
 • förresten by the way
 • okomplicerad straight forward
 • att dela to devide
 • att göra besviken to let down
 • min rädsla my fear
 • att ställa oss i kö to line up
 • fågelskådare bird watchers
 • vackra minnen beautiful memories
 • en anka a duck
 • massor av saker loads of stuff
 • ett elevhem a boarding house
 • att få hemlängtan to get homesick
 • att sparka to kick
 • inte så farligt not too bad
 • oberoende independence
 • oskyldig innocence
 • jag är orolig I am worried
 • att överleva to survive
 • ganska fort fairly quickly
 • vattenkranen the tap
 • tandkräm toothcream

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/life-on-scilly-islands-part-6-6.8527713.html

Dela