Life on Scilly Islands part 5/6

Övningen är skapad 2018-10-03 av zusanne. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • perfekt perfect
 • fantastisk amazing
 • kaktus cactus
 • proven the exams
 • gymnasium college
 • att överväga to look at
 • i början på året at the beginning of the year
 • att släppa to let go
 • att spara to save up
 • att betala hyra to pay rent
 • båda åren both of the years
 • att välja to pick
 • fastlandet the mainland
 • att vara gatusmart to be streetsmart
 • att undvika to avoid
 • läskigt scary
 • boende accomodation
 • vara bekväm med to be comfortable with
 • rökare smokers
 • att tänka på to consider
 • knarkare drug addicts
 • att betala deras vana to fund their habit
 • att låna to borrow
 • att samla ihop to collect
 • ett sabbatsår a gap year
 • en lucka a gap
 • avbryta to cut off
 • att försöka to have a go
 • makrill mackerel
 • ett fiskespö a fishing rod
 • en manet a jellyfish
 • att prova to have a go

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/life-on-scilly-islands-part-5-6.8527524.html

Dela