Levern, bukspottskörteln etc.

Övningen är skapad 2022-08-02 av Thzee. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • levern hepar
 • höger loben lobus dexter
 • vänster loben lobus sinister
 • Ställe där gallväggarna, blodkärl och nerver går in i levern leverporten
 • leverartären arteria hepatica
 • portvenen vena portae
 • leverceller hepatocyter
 • leverns kapillärer sinussoider
 • gallgången ductus choledochus
 • tolvfingertarmen duodenum
 • bukspottskörteln pancreas
 • pankreasgången ductus pancreaticus
 • gallblåsa vesica biliaris

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/levern-bukspottskorteln-etc.10981763.html

Dela