Letter from America

Övningen är skapad 2018-02-06 av cedvardsson. Antal frågor: 44.
Välj frågor (44)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • brevvän pen pal
 • fick got
 • get
 • just nu, precis just now
 • lektion class
 • jag har ingen aning I have no idea
 • att ha roligt a good time
 • undervisar, lär ut teaches
 • ungar, barn kids
 • fascinerande fascinating
 • vanlig regular
 • kuvert envelopes
 • frimärken stamps
 • har...hört has...heard
 • höra hear
 • någonsin ever
 • sms:a texting
 • Det verkar dumt. It makes no sense.
 • har...tagit med have brought
 • ta med bring
 • protest protest
 • hamra loss bang away
 • tangenter keys
 • Hämnden är ljuv! Revenge is sweet!
 • den mesta most sorts of
 • tv telly
 • komedier och actionfilmer comedy and action movies
 • yngre younger
 • irriterande personer pests
 • enögd one-eyed
 • förlorade lost
 • förlora lose
 • i ett slagsmål in a fight
 • favoritmat fave food
 • nötköttsburgare beefburgers
 • Vad är skillnaden? What's the difference?
 • pommes frites (Brittisk engelska) chips
 • pommes frites (amerikansk engelska) French fries
 • berg mountains
 • cykla, köra ride
 • grodläte frog sound
 • nästan hela tiden most of the time
 • jag har tråkigt I'm bored
 • skiljas break up

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/letter-from-america.7513155.html

Dela