Lessons 1-4, On Tyranny

Övningen är skapad 2020-09-22 av matildaosterberg. Antal frågor: 77.
Välj frågor (77)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Contemplated Tänkte sig
 • Demagogues personer som argumenterar utifrån slående men osakliga argument, genom att appellera till folks känslor och fördomar.
 • Usurpation att gripa/ta över
 • Circumvention att kringgå
 • Imperiled hotad/äventyrad
 • Decline Nedgång
 • Junctures vändpunkter
 • Familiarize skapa förtrogenhet
 • Authoritarianism totalitarianism
 • Perceived inbillade
 • Articulated förkunnad
 • Precedent prejudikat
 • Repressive undertryckte/hämmade
 • Anticipatory obedience föregripande lydnad
 • Permitted tillåten
 • Annex annektera/ta över
 • Chancellor regeringschef
 • Conceded gav vika
 • Scrub the streets skura gatorna rena
 • Gentile neighbors (vänliga) kristna grannar
 • Pogrom judeförföljelse
 • Kristallnacht Kristallnatten
 • Devise utarbeta
 • Atrocities hemskheter
 • Grievance otalt med/ anledning till missnöje
 • Apparent uppenbar
 • Inquiring höra efter
 • Preserve decency bevara anständighet
 • Maintain themselves klara sig själva
 • Subscribe to the view delar inte uppfattningen
 • Implement genomföra
 • Proposals förslag
 • Crucial factors avgörande faktorer
 • Simulacrum skenbild
 • Consolidate befästa/konsolidera
 • Humbled underkuvad
 • Referendum folkomröstning
 • Suppressed rivals undanröjde rivaler
 • Omnipotent allsmäktig
 • Exploited utnyttjade
 • Eternal vigilance evig vaksamhet
 • Righteous rättmätig
 • Outward utåt
 • Hostile fientlig
 • Abolitionist slaverimotståndare
 • Earnest ärliga/allvarliga
 • Franchise rösträtten
 • Durable varaktiga
 • Coup d’état statskupp
 • Emboldened “som hämtat ur”
 • Repression förtryck
 • Outmatched se sig besegrade
 • Mitigate mildra
 • Oligarchy ogliarkin
 • Federal level statlig nivå
 • Statehouses delstatens lagstiftande församlingar
 • Proverb ordspråk
 • Gerrymandered manipulerade valkretsindelningarna
 • Absence avsaknad
 • Prosperous välbärgade
 • Dehumanization avmänskligande
 • Rural landsbygd
 • Peasants fattigare bönder
 • Butchering styckade
 • USSR Sovjetunionen
 • Aryan arisk
 • Covetous giriga
 • Leavened by greed en dos snikenhet
 • Exclusion uteslutning
 • Coup statskupp
 • Dissident oliktänkande
 • Oppressive regime fötryckarregim
 • Parable liknelse
 • Greengrocer grönsakshandlare
 • Endorses ställa sig bakom
 • Prescribed föreskrivna
 • Appearances skenet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lessons-1-4-on-tyranny.9958731.html

Dela