Les saisons, les mois

Övningen är skapad 2018-03-25 av MadameMia. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • l'hiver vinter
 • le printemps vår
 • l'été sommar
 • l'automne höst
 • janvier januari
 • février februari
 • mars mars
 • avril april
 • mai maj
 • juin juni
 • juillet juli
 • août augusti
 • septembre september
 • octobre oktober
 • novembre november
 • décembre december

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/les-saisons-les-mois.8158252.html

Dela