Les copains d'abord

Övningen är skapad 2021-01-19 av Lucyjonefjall. Antal frågor: 63.
Välj frågor (63)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • meilleur bästa
 • un ami, une amie en vän
 • pour för
 • j’en ai deux jag har två sådana
 • une question en fråga
 • À plus (tard)! Vi hörs (eller ses) senare!
 • changeant ombytlig
 • fidèle trofast
 • génereux, généreuse givmild
 • gentil, gentille snäll
 • méchant elak
 • moqueur retsam
 • sincère ärlig
 • sympathique trevlig
 • un collège en (högstadie)skola
 • la terre entière hela jorden
 • avant innan
 • interne internatskoleelev
 • j’ai confiance en moi jag har självförtroende
 • pour cent procent
 • la population befolkningen
 • récent nytt
 • un directeur en rektor
 • la seconde guerre mondiale andra världskriget
 • il y avait det fanns
 • un réfugié en flykting
 • juif judisk
 • toujours alltid
 • comme som
 • je fais här: ~ jag har, jag läser (egentligen jag gör)
 • j’étudie jag studerar
 • surtout framför allt
 • depuis dedan
 • petit (et) liten
 • savoir veta
 • vraiment verkligen
 • chacun var och en
 • doivent måste
 • commencer par börja med
 • aîné(e) äldsta, äldre
 • casse-pieds (m, f) jobbig, störig
 • célibataire (m, f) ogift, ensamstående
 • les choses (f) en commun saker gemensamt
 • compréhensif(-ve) förstående
 • désagréable otrevlig
 • se disputer bråka
 • égoïste (m, f) självisk
 • énerver irritera
 • s’entendre bien / mal avec komma bra / dåligt överens med
 • gronder gräla på, skälla på
 • jaloux(-ouse) avundsjuk
 • laisser tillåta
 • même samma
 • mignon(ne) söt
 • nombreux(-euse) nombreux(-euse)
 • paresseux(-euse) lat
 • seul(e) ensam
 • sortir att gå ut
 • souvent ofta
 • sympa snäll
 • timide blyg
 • tranquille lugn
 • triste ledsen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/les-copains-dabord.10208011.html

Dela