les chiffres 1-40

Övningen är skapad 2017-09-17 av MadameMia. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • un ett
 • deux två
 • trois tre
 • quatre fyra
 • cinq fem
 • six sex
 • sept sju
 • huit åtta
 • neuf nio
 • dix tio
 • onze elva
 • douze tolv
 • treize tretton
 • quatorze fjorton
 • quinze femton
 • seize sexton
 • dix-sept sjutton
 • dix-huit arton
 • dix-neuf nitton
 • vingt tjugo
 • vingt et un tjugoett
 • vingt-deux tjugotvå
 • vingt-trois tjugotre
 • vingt-quatre tjugofyra
 • vingt-cinq tjugofem
 • vingt-six tjugosex
 • vingt-sept tjugosju
 • vingt-huit tjugoåtta
 • vingt-neuf tjugonio
 • trente trettio
 • trente et un trettioett
 • trente-deux trettiotvå
 • trente-trois trettiotre
 • trente-quatre trettiofyra
 • trente-cinq trettiofem
 • trente-six trettiosex
 • trente-sept trettiosju
 • trente-huit trettioåtta
 • trente-neuf trettionio
 • quarante fyrtio

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/les-chiffres-1-40.7533753.html

Dela