Les 20

Övningen är skapad 2021-02-18 av ninakaufmann. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • binnenkort snart
 • verlaten lämna
 • opruimen städa
 • troep röra
 • lusten gilla
 • het gevoel känslan
 • officieel officiell
 • gefeliciteerd grattis
 • de baan jobbet
 • de verkoopassistente försäljerskan
 • verstigen etablera
 • een stuk här: mycket
 • reageren op reagera på
 • het sollicitatiegesprek intervjun
 • zenuwachtig nervös
 • de opzegtermijn uppsägningstid
 • voor de zekerheid för säkerhets skull
 • nakijken se efter
 • het nieuwtje nyheten
 • genoeg tillräckligt
 • beide båda
 • betreffen beträffande
 • opnieuw igen
 • opniuew beginnen börja om
 • de uitdaging utmaningen
 • missen sakna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/les-20.10297051.html

Dela