Les 19

Övningen är skapad 2021-02-18 av ninakaufmann. Antal frågor: 59.
Välj frågor (59)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vooraf i förväg
 • zich afmelden avanmälan sig
 • de opmerking anmärkelse
 • het druk hebben vara upptagen
 • ten eerste först
 • de agenda kalendern
 • toevoegen lägga till
 • de notulen protokollet
 • trouwens förresten
 • bang zijn voor vara rädd för
 • het agendapunkt dagordningspunkt
 • de verbouwing ombyggelse
 • worden bli
 • ontruimen städa
 • vervolgens sen
 • rekening houden met ta i hänsyn
 • klaar färdig
 • inrichten inreda
 • tot nu toe fram tills nu
 • de pers pressen
 • afdrukken skriva ut
 • zonder meer absolut
 • de discussie diskussionen
 • stellen ställa
 • voor för
 • tegen emot
 • raden gissa
 • het eens zijn met hålla med
 • best enkelt
 • rookvrij rökfritt
 • gelijk hebben ha rätt
 • stinken lukta illa
 • tegenover mittemot
 • aan de ene kant å ena sidan
 • aan de andere kant å andra sidan
 • instemmen hålla med
 • afhangen van beroende på
 • begripen förstå
 • de asbak askkopp
 • het afdak skjulet
 • telefoneren telefonera
 • draadloos trådlöst
 • mobiel mobil
 • het toestel apparaten
 • het abonnement abonnemanget
 • opnemen svara
 • opbellen ringa
 • bellen ringa
 • terugbellen ringa tillbaka
 • bereiken
 • spellen bokstavera
 • aanwezig närvarande
 • afwezig frånvarande
 • geen gehoor inget svar
 • bezet upptaget
 • verzetten omplanera
 • graag gedaan gärna skett
 • dringend brådskande
 • tot uw dienst till er tjänst

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/les-19.10297080.html

Dela

Annonser