Lektion 5: Hur är Korea?

Övningen är skapad 2021-09-15 av Saraha8. Antal frågor: 55.
Välj frågor (55)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • 재미있다 att vara intressant
 • 재미있어요 intressant
 • 재미없다 att inte vara intressant
 • 재미없어요 inte intressant
 • 맛있다 att vara gott
 • 맛있어요 gott
 • 맛없다 att inte vara gott
 • 맛없어요 inte gott
 • 크다 att vara stor
 • 커요 stor
 • 작다 att vara liten
 • 작아요 liten
 • 많다 att vara/ha många
 • 많아요 många
 • 적다 att vara/ha få
 • 적어요
 • 싸다 att vara billigt
 • 싸요 billigt
 • 비싸다 att vara dyrt
 • 비싸요 dyrt
 • 덥다 att vara varmt (väder)
 • 더워요 varmt (väder)
 • 춥다 att vara kallt (väder)
 • 추워요 kallt (väder)
 • 쉽다 att vara lätt
 • 쉬워요 lätt
 • 어렵다 att vara svårt
 • 어려워요 svårt
 • 뜨겁다 att vara varmt (saker)
 • 뜨거워요 varmt (saker)
 • 차갑다 att vara kallt (saker)
 • 차가워요 kallt (saker)
 • 그리고 och
 • 수업 lektion
 • 어때요? Hur är_?
 • 있다 att ha, att vara
 • 비빔밥 bibimbap
 • 귀엽다 att vara gulligt
 • 귀여워요 gulligt
 • 김치 kimchi
 • 날씨 väder
 • 너무 väldigt
 • 누가 vem
 • 동생 yngre syskon
 • 드라마 tv serie
 • 맵다 att vara starkt
 • 매워요 starkt
 • 숙제를 하다 att göra läxor
 • kläder
 • 인형 docka
 • 좋다 att vara bra, att gilla
 • 좋아요 bra, gillar
 • 과일 frukt
 • 노래를 하다 att sjunga
 • 노래방 karaoke

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lektion-5-hur-ar-korea.10565680.html

Dela