Lektion 30: Tack för din hjälp den här terminen.

Övningen är skapad 2021-11-04 av Saraha8. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • 도와주다 att hjälpa
 • 학기 termin
 • 골뱅이 snabel a (@)
 • 그때 den gången för ett tag sedan
 • 연락 kontakter
 • 예약(을) 하다 att reservera
 • punkt (.)
 • 확인(을) 하다 att bekräfta
 • 개월 räknare månader
 • 걱정(을) 하다 att var orolig
 • 뉴스 nyheter
 • 생활 att leva
 • 얼마 hur mycket
 • arbete, sysslor
 • 조용하다 att vara tyst
 • 준비 förberedelse
 • 지내다 spendera tid
 • 퇴근 att sluta för dagen
 • 하루 en dag
 • 즐겁다 att ha roligt
 • 파이팅 kämpa!
 • 어떻게 지내요? Hur mår du, hur har du haft det?
 • 몇 시간 동안 under antal timmar
 • 몇 년 동안 under antal år
 • 몇 달 동안 under antal månader (K)
 • 몇 주 동안 under antal veckor
 • 몇 개월 동안 under antal månader (SK)
 • 몇 분 동안 under antal minuter
 • 며 칠 동안 under antal dagar
 • 방학 동안 under lovet
 • 하루 동안 under en dag
 • 한 학기 동안 under en termin
 • 얼마 동안 under hur mycket tid
 • 고 있다 att fortfarande göra det
 • 때문에 för att (bara substantiv)
 • 동안 under loppet av en viss tid
 • 예매(를) 하다 att reservera biljetter

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lektion-30-tack-for-din-hjalp-den-har-terminen.10698071.html

Dela