Annonser


Lektion 3: Vad gör du?

Övningen är skapad 2021-09-12 av Saraha8. Antal frågor: 51.
Välj frågor (51)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • 자다 att sova
 • 자요 sover
 • 만나다 att träffa
 • 만나요 träffar
 • 사다 att köpa
 • 사요 köper
 • 보다 att titta
 • 봐요 tittar
 • 먹다 att äta
 • 먹어요 äter
 • 읽다 att läsa
 • 읽어요 läser
 • 마시다 att dricka
 • 마셔요 dricker
 • 기다리다 att vänta
 • 기다려요 väntar
 • 가르치다 att lära ut
 • 가르쳐요 lär ut
 • 배우다 att lära sig
 • 배워요 lär sig
 • 쉬다 att vila
 • 쉬어요 vilar
 • 공부하다 att studera
 • 공부해요 studerar
 • 일하다 att arbeta
 • 일해요 arbetar
 • 말하다 att prata
 • 말해요 pratar
 • 듣다 att lyssna
 • 들어요 lyssnar
 • 쓰다 att skriva
 • 써요 skriver
 • 무엇 vad
 • vad (förkortning)
 • 지금 nu
 • 하다 att göra
 • 그림 foto
 • 녹차 grönt te
 • vatten
 • ris, måltid
 • bröd
 • 사과 äpple
 • 아이스크림 glass
 • 영어 engelska
 • 영화 film
 • 음악 musik
 • 커피 kaffe
 • 텔레비전 tv
 • 편지 brev
 • 지금 무엇을 해요? Vad gör du just nu?
 • 뭘 해요? Vad gör du?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lektion-3-vad-gor-du.10552801.html

Dela