Annonser


Lektion 28: När får jag mitt medlemskort?

Övningen är skapad 2021-11-04 av Saraha8. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • 내다 att betala
 • 신청(을) 하다 att registrera
 • 신청서 ansökningsblankett
 • 아마 kanske
 • 연락처 kontaktuppgifter
 • 헬스(를) 하다 att träna
 • 회비 medlemsavgift
 • 회원카드 medlemskort
 • 놓다 att sätta dit, placera
 • 샌드위치 smörgås
 • 조깅(을) 하다 att jogga
 • 항상 alltid
 • 졸업(을) 하다 att ta studenten
 • 준비운동 uppvärmnings övningar
 • 기간 period, termin
 • 뉴질랜드 Nya Zeeland
 • 싱가폴 Singapore
 • 아프리카 Afrika
 • 인도 Indien
 • 캐나다 Kanada
 • 태국 Thailand
 • 지역 region, område
 • (으)ㄹ까요? kan det vara så?
 • 기 전에 före
 • 은 후에 efter

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lektion-28-nar-far-jag-mitt-medlemskort.10696774.html

Dela