Lektion 21: Vad är inuti dem?

Övningen är skapad 2022-01-12 av Saraha8. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • 은가요/나요/인가요 används istället för 아/어/해요 som ett mjukare sätt att ställa frågor. Mest mellan vänner och lika
 • 아/어 있다 pågår fortfarande, uttrycker det fortsatta tillståndet för en avslutad åtgärd/aktion
 • 부치다 att skicka, mejla, posta
 • 저울 våg
 • 깨지다 att gå sönder (av sig själv)
 • 들다 innehålla, ha i
 • 안전하다 att vara säker, säkert
 • 연락처 kontaktuppgifter
 • 얼굴을 닦다 att torka sitt ansikte (med en handduk)
 • 걸리다 att hänga, vara upphängd
 • 교수님 en universitetsprofessor
 • 교회 kyrka
 • 꺼지다 att bli avstängd (TV, ljus)
 • 남다 att vara kvar, bli över
 • 놓이다 att vara placerad (på ett bord o.s.v)
 • 닫히다 att vara stängd
 • 대단하다 att vara fantastiskt, väldigt bra
 • 떨어지다 att något faller, ramlar
 • 바닥 golvet
 • en vägg
 • 비다 att vara tom
 • 사업가 industriman, affärsman
 • 서다 att stå upp
 • 서랍장 en byrå
 • 열리다 att vara öppen
 • 켜지다 att vara påsatt
 • 우체통 en brevlåda
 • 걸다 att hänga upp något
 • 열다 att öppna något
 • 닫다 att stänga
 • 놓다 att placera någo´t
 • 끄다 att stänga av något
 • 켜다 att sätta på något
 • 깨뜨리다 att ha sänder något
 • 떨어뜨리다 att släppa något, tappa något

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lektion-21-vad-ar-inuti-dem.10778519.html

Dela