Lektion 20: Tänderna är ok men tandköttet svullet.

Övningen är skapad 2022-01-11 av Saraha8. Antal frågor: 42.
Välj frågor (42)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • 고 나서 och sen, efter att ha gjort något så
 • 잇몸 tandkött
 • 치료를 받다 att få en medicinsk eller psykologisk behandling
 • 피가 나다 att blöda
 • 내용 innehållet av (en bok, film) detaljer
 • 배탈이 나다 att ha en upprörd mage pga mat
 • 설사를 하다 att ha diarré
 • 속이 안 좋다 att ha en upprörd mage pga sjukdom, halsbränna
 • 이틀 två dagar
 • 주사를 맞다 att få en spruta, injektion
 • 진찰을 받다 att få en medicinsk undersökning
 • 내과 internmedicinsk klinik
 • 눈병 ögonsjukdom, ögon infektion
 • 부러지다 att gå sönder, att bryta
 • 성형외과 plastikkirurg klinik
 • 쌍꺼풀 dubbla ögonlock
 • 안과 ögonklinik
 • 여드름 akne, finne
 • 에 걸리다 att hänga på; bli ertappad, tagen på bar gärning
 • 위(몸) insidan av magen
 • 이가 썩다 att få hål i tanden, tandröta
 • leverfläck
 • 정형외과 ortopedi
 • 치과 tandläkarmottagning
 • 코가 낮다 att ha en platt näsa
 • 피부과 dermatologisk klinik
 • 결정하다 att bestämma
 • 계획을 세우다 att göra en plan
 • 낮다 att friskna till
 • 마치다 att avsluta, göra färdigt
 • 붓다 att svälla, svullna
 • 수술을 받다 att ha en operation
 • 오래되다 att vara gammal
 • 의논하다 att konsultera
 • 짓다 att bygga (hus, namn)
 • 낙지 en vanlig bläckfisk
 • 마음을 가지다 att ha ett sinne
 • skelett
 • 소고기 nätkött
 • 아기를 낳다 att föda ett barn, vara gravid
 • 조개 musslor
 • 튼튼하다 att vara stark, robust

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lektion-20-tanderna-ar-ok-men-tandkottet-svullet.10776704.html

Dela