Lektion 16-2

Övningen är skapad 2022-05-03 av Saraha8. Antal frågor: 44.
Välj frågor (44)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • 우주 rymden, universum
 • 돌아가다 att vända tillbaka
 • 만일 om
 • 영원히 evigt
 • 타임머신 tidsmaskin
 • 지구 jorden
 • 슈퍼맨 superman
 • 강하다 att vara stark
 • 저장하다 att spara en fil
 • 고깃집 BBQ restaurang
 • 데우다 att värma upp
 • 기도하다 att be
 • min kärlek
 • 평범하다 att vara vanligt
 • 출판되다 att bli publicerad
 • 다큐멘터리 dokumentär
 • 인기를 얻다 att vinna popularitet
 • 맞추다 att matcha kläder
 • 극복하다 att övervinna
 • 세상 världen
 • 떠나다 att gå bort
 • 묻다 att begrava
 • 인정하다 att känna
 • 멋지다 att vara underbar
 • 그대 du
 • 소나기 dusch
 • 내리다 att falla
 • 비결 hemlighet, det vet-hur, know-how
 • 사업을 하다 att göra affärer
 • 정신적 mental
 • 불행하다 att vara olycklig
 • 재판 rättegång
 • 지나치다 att vara överdrivet
 • 진정하다 att vara äkta, genuin
 • 분야 fält
 • 정치인 politiker
 • 가정 familj
 • 경제력 ekonomisk makt
 • 놀랍다 att vara fantastiskt
 • 안부를 묻다 att fråga om en person
 • 공통점 gemensamt
 • 자식 ens barn
 • 는다면 om det här händer... så kommer-skulle man göra, används för att föreställa sig något som just nu inte är möjligt
 • 기만 하다 1. bara gör, används för att säga att man bara gör den saken och inget annat, 2. bara det kvar, används för att säga att man gjort allt annat och bara har det kvar innan man är klar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lektion-16-2.10948046.html

Dela