Lektion 16-1

Övningen är skapad 2022-05-02 av Saraha8. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • 인생 liv
 • 성공 framgång
 • 폭표 mål
 • 훌륭하다 att vara stort, fantastiskt
 • 순위 ranking
 • 학업 studie
 • 우정 vänskap
 • 결심하다 att bestämma sig
 • 상대팀 motståndarlaget
 • 속상하다 att vara upprörd
 • 편찮다 att vara sjuk
 • 홍수가 나다 att bli översvämning
 • 수선하다 att reparera
 • 출력하다 att skriva ut
 • 여행을 떠나다 att åka på en resa
 • 당장 omedelbart
 • 보고서 rapport
 • 떠오르다 att stiga, flyga
 • 일반적 i allmänhet
 • 소중히 värdefullt
 • 제때 rätt tid
 • 핑계를 대다 att hitta på ursäkter
 • 무관심하다 att vara likgiltig
 • 일단 först
 • 빠뜨리다 att missa
 • 시간을 나누다 att dela upp tiden
 • 아야 할 텐데 1. jag hoppas, tror, används för att säga vad man förväntar sig, 2. jag ör orolig över, används för att säga att man är orolig över något
 • 거의 다 -아/어/해 가다 nästan klar, används för att säga att en aktion ät färdig efter att man gjort lite till

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lektion-16-1.10947356.html

Dela