Annonser


Lektion 1.2

Övningen är skapad 2022-05-18 av NattisBieber. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • auto bil
 • cipela sko
 • da ja
 • da li är det så
 • ime namn
 • je är
 • ključ nyckel
 • knjiga bok
 • mačka katt
 • moj, moja, moje min, mitt, mina
 • na enkleskom på engelska
 • naš, naše, naša vår, våra
 • ne nej
 • nije är inte
 • njegov, njegovo, njegova hans
 • njen, njeno, njena hennes
 • njihov, njihovo, njihova deras
 • olovka penna
 • on han
 • ona hon
 • ono den, det
 • ovaj, ovo, ova detta
 • ovo je detta är
 • papir papper
 • pas hund
 • pismo brev, kuvert
 • pitanje fråga
 • šta vad
 • taj, to, ta det (är)
 • tamo där
 • tveka anteckningsblock
 • tvoj, tvoje, tvoja din, dina
 • odžbenik textbok
 • vaš, vaše, vaša din, dina (artigt)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lektion-1-2.10967719.html

Dela