LEG förskoleklassen och fritidshemmet

Övningen är skapad 2018-11-01 av msa_abbas. Antal frågor: 100.
Välj frågor (100)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • normer معاير
 • att stimolera يحفز
 • att omfatta يشمل
 • värderingar مفاهيم
 • uttryck تعبير
 • mrdvetna مدرك
 • samt أيضا
 • ett avstånd مسافة
 • en diskriminering تمييز
 • att sträcka يمتد
 • att utrymma ، utrymmer, utrym, utrymde. utrymt يخلي
 • en parad . paradar أستعراض . موكب
 • att överleva, överlever، överlevde, överlevt ينجو
 • att inblanda, inblandar. inblandade, inblandat يتورط
 • att välta, välter, välte, vält ينقلب
 • en färja عبارة
 • att sjunka, sjunker, sjönk, sjunkit يغرق
 • alltså أي
 • värdegrund قيمة - قيم
 • uppdrag المهمة
 • skolväsendet النظام الدراسي
 • inlämnar يحشد - يلم - يجمع
 • främja يسهل
 • vilar på يقوم على
 • förankrar يرسخ
 • aktning الانتباه
 • okränkbarhet إنتهاك حرمة
 • inriktning التوجيه
 • grundar på يرتكز علو - يعتمد على
 • grundläggande يؤسس
 • värdering قيمة - مفهوم
 • utsätts معروض
 • förtryck إضطهاد - كبت - أستبداد
 • kränkande behandling معاملة سيئة
 • verksamhet نشاط
 • präglas مطبوع
 • bidra يساهم
 • uthå يفترض - يتصرف
 • öfrhållningssätt النهج
 • klartgöra يوضخ
 • konsekvenser عواقب
 • skiljakriga غير متشابه
 • uppfattning مفهوم - تفهم
 • uppmärksamma يهتم - ينتبه
 • förbygga يعيق - يحول دون
 • vidta nödvändiga åtgärder إتخاذ الخطوات اللازمة
 • motverka يمنع - يضاد
 • samvaron اللقاء
 • samarbete التعاون
 • harmonisk تناغم
 • Utforskande مستكشف
 • lust الرفبة
 • utgöra يشكل
 • borrar يثقب
 • att missa, missar, missade, missat يخطئ
 • pirat och poliser القرضان و الشرطة
 • att jagga, jaggar, jsggade, jaggat يركض
 • intruktion إرشادات
 • att uppmana, uppmanar, uppmanade, uppmant يناشد
 • böra, bör, borde, bort ينبغي
 • pågår يستمر
 • stöda, stöder, stödde, stött يسند
 • nominera, nominerar, nominerade, nominerat يرشح
 • överdriva يبالغ
 • paralel متواز
 • från vaggan till graven من المهد الى اللحد
 • en vagga مهد
 • en aspekt وجهة نظر
 • avser يهدف
 • uppfatta يدرك ، يفهم ما يقال
 • missupfatta يسئ الفهم
 • ett arv آرث
 • gradvis تذريجيان
 • en intelligens ذكاء
 • likadan مشابه
 • skolplikt تعليم آلزامي
 • en bildning المعرفة
 • en utbildning التعليم
 • välta, välter, välte, vält ينقلب
 • genelisera يعمم
 • att benämna, benämner, benämnde, benämnt يسمي
 • att resonera, reonerade, resonerat يناقش
 • att utvärdera, utvärderar يقيم نتيجة
 • abstrakt تجريدي
 • en sammanhang سياق الكلام
 • interagerar يدمج
 • kommunikation اتصال
 • interaktion التفاعل
 • interaktion mellan lärare och eleverna التفاعل بين الاستاذ و الطلاب
 • eventualitet احتمال
 • motiverad محفز
 • 5 åring det var starka motiverad att lära sig läsa كان لدي الاطفال حافظ القويه تعلم القراءةه
 • redskap أداة
 • redskap ، hjälpmedel، verktyg أداة
 • karaktär ، personliga egenskaper الشخصية ،
 • ta reda på mer om de olika delarna som nämns här redan اكتشف المزيد حول الأجزاء المختلفة المذكورة هنا بالاسفل
 • att trösta, tröstar. tröstade يواسي و يعزي
 • att föredra, föredrar, föredrade, föredrat يفضل, يقدم
 • givmilda سخي
 • mående نوعك

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/leg-forskoleklassen-och-fritidshemmet.8491255.html

Dela