Leçon 6 Page 3

Övningen är skapad 2020-02-14 av Aixonthebeach. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • la presse press (journalistik)
 • un produit produkt, vara
 • sur på; om, etc
 • furieux, furieuse rasande
 • réagir reagera
 • proprement rent, propert
 • à proprement parler egentligen, strängt taget
 • une république republik
 • un circuit rundtur; bana
 • correct, correcte rätt, korrekt
 • corriger rätta
 • équitable, équitable rättvisemärkt
 • manquer sakna; missa
 • manquer d'argent sakna pengar
 • tu me manques jag saknar dig
 • manquer le train missa tåget
 • il manque un mot ici det saknas ett ord här
 • un divorce skilsmässa
 • se dépêcher skynda sig
 • un placard skåp
 • une fin slut
 • une cuisinière spis
 • une ville stad
 • fortement starkt, kraftigt
 • un style stil
 • une star stjärna, kändis
 • une plage strand
 • un gréviste, une gréviste strejkande (subst.)
 • une somme summa
 • une réponse svar
 • répondre quelque chose à quelqu'un svara någon något
 • jurer svära
 • une sympathie sympati
 • sympathique, sympathique sympatisk, trevlig
 • un chanteur, une chanteuse sångare
 • sûrement säkert, säkerligen
 • un vendeur, une vendeuse säljare
 • une façon sätt, vis
 • supprimer quelque chose ta bort/stryka något
 • une reconnaissance tacksamhet; igenkänning
 • une assiette tallrik
 • assiette creuse djup tallrik
 • ne pas être dans son assiette känna sig obekväm
 • un poste tjänst, anställning; inlägg (på internet)
 • croyant, croyante troende
 • la jeunesse ungdom
 • courant, courante vanlig; löpande
 • var; vart

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lecon-6-page-3.9638353.html

Dela