Leçon 6 Page 2

Övningen är skapad 2020-02-14 av Aixonthebeach. Antal frågor: 50.
Välj frågor (50)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • voici här är
 • une invitation inbjudan
 • ébréché, ébréchée kantstött
 • catégoriquement kategoriskt
 • catholique, catholique katolik; katolsk
 • dingue knäpp, galen
 • un cuisinier, une cuisinière kock
 • une exigence krav
 • exiger kräva
 • exigeant, exigeante krävande
 • reconnaître känna igen
 • une loi lag (juridik)
 • cuisiner laga mat
 • un pays land
 • une envie lust
 • avoir envie de ha lust att
 • un vœu lyckönskan
 • vœux de Noël julhälsningar
 • un salaire lön
 • un salarié, une salariée löntagare
 • marquer markera
 • un marché marknad
 • bon marché billig(t)
 • un message meddelande
 • une phrase mening
 • une mémoire minne
 • une mode mode
 • à la mode på modet, modernt
 • une tante moster; faster
 • une marque märke
 • croiser möta (och gå förbi); korsa
 • un rendez-vous möte, träff
 • présent, présente nuvarande, närvarande
 • prochain, prochaine nästa, nästkommande
 • nécessaire, nécessaire nödvändig
 • une nécessité nödvändighet
 • un malheur olycka
 • malheureux, malheureuse olycklig
 • malheureusement olyckligtvis, tyvärr
 • un président, une présidente ordförande; president
 • original, originale original-
 • angoisser oroa
 • une parenthèse parentes
 • une retraite pension(ering)
 • être à la retraite vara pensionerad
 • partir à la retraite gå i pension
 • une pizza pizza
 • présidentiel, présidentielle president-
 • une campagne présidentielle presidentkampanj
 • les élections présidentielles presidentval

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lecon-6-page-2.9638342.html

Dela