Leaksoem darjodh

Övningen är skapad 2021-10-08 av m_renhuvud. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tjiehtjele rum
 • darjoeminie hålla på att göra
 • viehkie hjälp
 • im vïenhth jag tror inte
 • daarpesjem jag behöver
 • gïetem lutnjie räcker upp handen
 • gihtjie hen frågar
 • im guarkah jag förstår inte
 • laavenjasse uppgift
 • munnjien till mig
 • vaestedh du svarar
 • lohkh läs
 • guarkam jag förstår
 • vaestede hen svarar
 • mujhtieh kom ihåg

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/leaksoem-darjodh.10643647.html

Dela