Leaksoe v.37 H.B

Övningen är skapad 2023-09-13 av Faepmie1. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • giesie sommar
 • eejehtalleme lov
 • utnedh att ha
 • jovkedh att dricka
 • soeve rök
 • dååpmehke öring
 • nealoeh slöa
 • jijjesne på natten
 • tjovrehke fluga
 • darjodh att göra
 • baahkes varmt
 • gærjide lohkedh läsa böcker
 • sjeakodh städa
 • gaarvojde bïssedh tvätta kläder
 • prïhtjege kaffe

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/leaksoe-v-37-h-b.11655657.html

Dela