lea dåtid

Övningen är skapad 2021-04-21 av Faepmie1. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • manne lim jag var
  • datne lih du var
  • dïhte lij hen var
  • månnoeh limen vi två var
  • dåtnoeh liden ni två var
  • dah guaktah ligan dom två var
  • mijjieh limh vi var
  • dijjieh lidh ni var
  • dah lin dom var

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lea-datid.10397178.html

Dela