Le voyage de Fanny

Övningen är skapad 2019-10-22 av linahl. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • le voyage resan
 • courageux, courageuse modig
 • caché gömd
 • la frontière gränsen
 • l'amitié vänskap
 • arrêter arrestera
 • prendre la tête leda
 • envoyer skicka
 • histoire historia
 • enfants barn
 • jude juif/juive
 • la deuxième guerre mondiale andra världskriget
 • la Suisse Schweiz
 • L'Italie Italien
 • intéressant intressant

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/le-voyage-de-fanny.9392970.html

Dela