Le voyage à Londres

Övningen är skapad 2016-09-04 av Iisooldee. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • resan till london le voyage à Londres
 • föräldrarna föreslår les parents proposent
 • london Londres
 • med tåg en train
 • med flyg en avion
 • jag föredrar je préfère
 • jag också je aussi
 • mer miljövänligt plus écolo
 • coolt cool
 • om si
 • vi tar on prend
 • resan voyage
 • ett geni génie
 • i England en Angleterre

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/le-voyage-a-londres.6351268.html

Dela