Le souvenir d'Egypte

Övningen är skapad 2019-05-21 av linahl. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • un cas ett fall
 • la voix rösten
 • faire att göra
 • ne...pas inte
 • peut-être kanske
 • dans i
 • sur
 • devant framför
 • chez hos
 • avant innan
 • après efter
 • vers mot
 • var?
 • pourquoi varför
 • combien hur många?
 • ensuite sedan
 • pendant under tiden
 • avec med
 • qui vem
 • voire att se
 • dire att säga
 • mettre att ställa, ta på
 • sortir att gå ut
 • trouver att hitta
 • arriver att komma fram
 • s'arrêter att stanna
 • venir att komma
 • prendre att ta
 • aller att gå
 • entrer att gå in
 • descendre att gå ut
 • vitesse snabbt
 • la voiture bilen
 • rien ingenting

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/le-souvenir-degypte.9087490.html

Dela