LD3 Kennenlernentipps

Övningen är skapad 2013-02-03 av ejmc. Antal frågor: 70.
Välj frågor (70)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • die Bushaltestelle -n busshållplats
 • zum ersten Mal för första gången
 • einen Kurs besuchen gå på kurs
 • warten auf + ack vänta på
 • anfangen börja
 • dünn tunn
 • aufhören sluta
 • neben bredvid
 • der Regenschirm -e paraply
 • halten hålla
 • blöd dum, fånig
 • lachen skratta
 • erklären förklara
 • passieren hända, ske
 • niedlich söt
 • ansprechen tilltala
 • das Gesprächthema samtalsämne
 • lebhaft livlig
 • namens som heter
 • ausleihen låna
 • freudig glatt
 • die Leine -n koppel
 • werfen kasta
 • der Boden -+ golvet marken
 • greifen gripa ta
 • bitten be om
 • im ersten Stock en trappa upp, på andra våningen
 • der Mut mod
 • nass blöt
 • schwitzen svettas
 • mir fehlt saknas
 • das Mehl mjöl
 • das Opfer - offer
 • aussuchen leta ut, välja ut
 • das Getränk -e dryck
 • die Freundschat -en vänskap
 • teilen dela
 • anvertrauen anförtro
 • behalten behålla
 • völlig fullkomligt
 • offen öppen
 • spüren känna
 • mitleidsvoll medlidsamt
 • das Geheimnis -se hemlighet
 • treu trogen
 • weinen gråta
 • sich unterhalten prata, umgås
 • das Ding -e sak, föremål
 • eher snarare, hellre
 • im Vertrauen med förtroende
 • die Clique -n gäng
 • der Gedanke -n tanke
 • Ratschläge pl von der Rat råd
 • furchtbar fruktansvärt
 • jemandem dativ helfen hjälpa någon
 • trösten trösta
 • reden tala
 • deshalb därför
 • das Gespräch -e samtal
 • beenden avsluta
 • sich kümmern um + ack sköta, bekymra sig om
 • einkaufen gehen gå och handla, shoppa
 • der Kunde -n kund
 • die Verkäuferin -nen kvinnlig expedit
 • sich wenden an + ack vända sig till
 • der Ärmel - ärm
 • das Kaufhaus -er+ varuhus
 • der Ausgang -e+ utgång
 • das Büro -s kontor
 • überhaupt överhuvudtaget

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ld3-kennenlernentipps.2618831.html

Dela